Πίσω

Basic - 3 months (50€/mo)

Με την αγορά του πακέτου basic 3 σας κάνουμε δώρο: Λιπομέτρηση

Περισσότερες Λεπτομέρειες

Περισσότερες Λεπτομέρειες
 

More info

Με το BASIC PACK  θα δουλέψουμε:

# Αερόβια και Καρδειαγγειακά Μηχανήματα

# Μηχανήματα Ενδυνάμωσης & Ελεύθερα Βάρη

# Core / Total Body Training

# TRX / BOSU

3 other products in the same category: