Πίσω

Gold - 1 month (80€/mo)

Περισσότερες Λεπτομέρειες
 

Λεπτομέρειες

Με το GOLD PACK  θα δουλέψουμε:

  • Αερόβια και Καρδειαγγειακά Μηχανήματα
  • Μηχανήματα Ενδυνάμωσης & Ελεύθερα Βάρη
  • Core / Total Body Training
  • TRX / BOSU
  • Pilates Reformer, Mat, Foam Roller
  • Clinical Pilates, Pilates Pregnancy

Άλλα 3 προϊόντα στην ίδια κατηγορία: