Πίσω

Basic - 1 month (60€/mo)

Περισσότερες Λεπτομέρειες
 

Λεπτομέρειες

Basic - 1 month (60€/mo)

Με το BASIC PACK  θα δουλέψουμε:

  • Αερόβια και Καρδειαγγειακά Μηχανήματα
  • Μηχανήματα Ενδυνάμωσης & Ελεύθερα Βάρη
  • Core / Total Body Training
  • TRX / BOSU

Άλλα 3 προϊόντα στην ίδια κατηγορία: