Πίσω

Basic - 1 month (60€/mo)

Περισσότερες Λεπτομέρειες
 

More info

Basic - 1 month (60€/mo)

Με το BASIC PACK  θα δουλέψουμε:

# Αερόβια και Καρδειαγγειακά Μηχανήματα

# Μηχανήματα Ενδυνάμωσης & Ελεύθερα Βάρη

# Core / Total Body Training

# TRX / BOSU

3 other products in the same category: